Malm svenska ungdomsförening r.f.

Paikallishistoriawikistä
Föreningshuset Solhem.

Malms svenska ungdomsförening r.f. är en fritidsförening för svenskspråkiga i norra Helsingfors som varit verksam i mer än 100 år. Föreningen, som är en av de äldsta svenska föreningarna i området, grundades 1906.

En ny svensk ungdomsförening växer fram

1905 avskaffades tidigare inskränkningar i föreningsfriheten i Storfurstendömet Finland, vilket ledde till att föreningslivet började spira. I oktober 1906 samlades unga från Malms by i Helsinge socken till ett möte i Malms svenska folkskola med syftet att skapa en svenskspråkig ungdomsförening. Initiativtagare till projektet var jordbrukaren och politikern Eric von Rettig, som även blev föreningens första ordförande. Övriga styrelsemedlemmar var vice ordförande Otto M. Lönnroth, kantor, sekreterare Elsa Eskolin, lärarinna, samt kassör Artur Wilhelmsson, stationskarl.[1]

Syftet med föreningen var att sprida kunskap och höja bildningsnivån bland socknens svenska unga och att motarbeta dåligt leverne såsom fylleri hos dem. Alla femton år fyllda svenskspråkiga Malmbor kunde bli medlemmar i förningen, som till en början främst utgjordes av unga i 20-årsåldern. MSUF ordnade program i form av månadsmöten, danser, föredrag och fester, och medlemsavgiften uppgick till mellan 1 och 1,8 mark.[2]

Till en början hade föreningen ingen egen lokal, varpå man började samla in bidrag för att kunna bygga en sådan. Föreningens damer startade en veckolig syjunta för att tillverka föremål som kunde säljas på basarer och inbringa pengar till föreningen. i juli 1908 köpte föreningen en arbetarbostadsbyggnad på Filpus rusthålls marker i Malmby. Byggnaden visade sig dock vara i dåligt skick och föreningen sålde den redan 1911.[3] 1913 gjorde MSUF ett nytt försök och köpte loss en tomt från skattehemmanet Innus i Staffansby. I juni 1913 stod föreningens nya hus Solhem, beläget vid Kyrkobyvägen 23, klart.[4]

1910-30-tal

Solhem på 1910-talet.

Första världskriget och det påföljande inbördeskriget påverkade även MSUF. 1915 tog ryska soldater över byggnaden och använde den som inkvartering fram till 1917. Föreningens verksamhet gick under denna tid på sparlåga eftersom man inte hade tillgång till en egen lokal längre.[5] Under finska inbördeskriget 1918 ockuperades Solhem av det röda gardet. Inte förrän sommaren 1918 då kriget var över fick föreningen åter tillgång till byggnaden, som lidit stora materiella förluster 1915-18.[6]

Under 1920-talet bestod de olika sektionerna i föreningen av en dramagrupp, ett danslag, en sångkör, en syjunta för damer och ett idrottslag för herrar. Föreningen hyrde ut lokalerna åt hemlösa svenska organisationer i trakten såsom Folkhälsan, och hade ett tätt samarbete med högerorganisationerna Skyddskåren och Lotta Svärd.[7]

1930-35 sjönk MSUF:s medlemsantal kraftigt och medlemmarna år 1938 var endast 58 stycken (att jämföra med kring 100 under sent 20-tal)[8]. Under 30-talet blev Malm även allt mer finskspråkigt, då många finsktalande arbetare flyttade till byn. 1932 måste Solhem renoveras och kostnaderna uppgick till 76 000 mark. Föreningen hyrde ut lokalerna åt andra föreningar, bl.a. Skyddskåren, för att ha råd att betala renoveringskostnaderna, men var ändå skuldsatta.[9] 1936 kom det fram att föreningens dåvarande ordförande och disponent Georg Forsström försnillat pengar från föreningens kassa. Forsström betalade efter denna upptäckt 8075 mark till föreningens kassa, och avgick som ordförande.[10]

Hösten 1936 firade föreningen 30-årsjubileum. Agronom Oscar Rundman hade valts till ny ordförande och hela 55 nya medlemmar rekryterades i samband med jubileet.[10]

1940-70-tal

Lottor utanför Solhem 1941.

När vinterkriget bröt ut i november 1939 kom Solhem i försvarsaktens ägo. Under mellankrigstiden kunde MSUF åter verka i byggnaden, men från och med november 1942 fram till krigsslutet var huset i Skyddskårens bruk. Efter kriget fick föreningen tillgång till delar av huset, men inte förrän i februari 1945 var Solhem helt och hållet till föreningens förfogande igen.[11]

1946 inkorporerades Malm i Helsingfors stad. Detta betydde att föreningen kunde söka statsstöd för sin verksamhet som tidigare inte varit möjliga att få.[12] Medlemsantalet växte efter kriget men gick åter ner under 1950-talet. Ungdomarna hade många intressen och populärkultur intresserade mer än hembygdsverksamhet. Från 310 medlemmar år 1950 sjönk antalet till 100 stycken år 1959.[13]

Under 1960- och 70-talen väcktes föreningen åter till liv och man införde fler satsningar på ungdomar. Ett ungdomscafé öppnades 1961, pingisturneringar hölls, och discokvällar infördes 1972.[14] Det populära ungdomscaféet måste dock stängas ner redan 1974 i brist på finansiering. I stället ordnades bingokvällar samt exkursioner till närliggande områden.[15] Några gånger om året besökte föreningen teatrar, och en motorklubb för bilintresserade pojkar och män startades på 60-talet.[16]

Under 1970-talet blev MSUF:s medlemmar allt äldre och man funderade på om man borde byta namn till Malm svenska fritidsförening. Det gamla namnet behölls dock.[17] Föreningen övervägde även att avstå från Solhem på grund av att ständiga reparationer gjorde huset dyrt i drift. Staden kom ändå till undsättning och skänkte år 1977 7000 mark till föreningen för renovering av Solhem.[18]

MSUF idag

Under 1980-talet var föreningen främst känt för basarerna som syföreningen ordnade. Byggnaden var uthyrd största delen av tiden, bland annat till auktionsföreningen Malmin Huutokaupat Oy. Ungdomsverksamheten hade legat nere sedan 1975. Under 80-talet försökte man återupprätta denna men misslyckades. I stället debatterade man huruvida man skulle ordna program för pensionärer i stället.[19] Inte förrän på 90-talet återuppstod ungdomsverksamheten efter att några föräldrar som var oroliga över grundskolebarnens allt sämre svenskkunskaper organiserade sig. Ett nytt ungdomscafé öppnades och en dramaklubb startades. Femtonårsåldersgränsen för medlemskap avskaffades och medlemmarnas antal ökade från 78 år 1993 till 107 år 1994.[20] Föreningen sade också upp avtalet med Malmin Huutokaupat Oy och husets andra våning omvandlades till lägenhet för vaktmästaren.[21]

2003 gick MSUF tillsammans med flera andra svenska föreningar i Helsingfors ihop och skapade Norr om Stan r.f., en takorganisation för svenskspråkig fritidsverksamhet i norra Helsingfors. I oktober 2006 hölls föreningens 100-årsfest på Solhem. Medlemsantalet ökade från 129 år 2000 till 245 år 2007.[22]

Under Coronapandemin 2020-21 gick föreningens verksamhet på minus och våren 2021 startades gräsrotsfinansieringskampanjen "Rädda Solhem".[23] Insamlingen, som inbringade drygt 4000 euro, avslutades i augusti 2021.[24]

Källor

 • Bränn, Michaela, Malm svenska ungfdomsförening 100 år, ett gemensamt hem för dem som på orten tala samma språk, Helsingfors 2008.
 • Malm Svenska Ungdomsförening r.f:s Facebooksida 26.04.2021.[1] Hämtad 11.10.2021.
 • Malm Svenska Ungdomsförening r.f:s hemsida 2019, hämtad 11.10.2021.

Referenser

 1. Bränn, Michaela 2008, s.16.
 2. Bränn, Michaela 2008, s.13, 22.
 3. Bränn, Michaela 2008, s.24, 29-30.
 4. Bränn, Michaela 2008, s. 51-53.
 5. Bränn, Michaela 2008, s. 64-65.
 6. Bränn, Michaela 2008, s.69-71.
 7. Bränn, Michaela 2008, s.87-88.
 8. Bränn, Michaela 2008, s. 90, 96, 100.
 9. Bränn, Michaela 2008, s.98-99.
 10. 10,0 10,1 Bränn, Michaela 2008, s. 101.
 11. Bränn, Michaela 2008, s. 110.
 12. Bränn, Michaela 2008, s. 113.
 13. Bränn, Michaela 2008, s. 124, 132.
 14. Bränn, Michaela 2008, s. 135-136, 140-141.
 15. Bränn, Michaela 2008, s. 142-147.
 16. Bränn, Michaela 2008, s. 152, 159.
 17. Bränn, Michaela 2008, s. 163.
 18. Bränn, Michaela 2008, s. 169-171.
 19. Bränn, Michaela 2008, s. 173, 177.
 20. Bränn, Michaela 2008, s. 179.
 21. Bränn, Michaela 2008, s. 181-182.
 22. Bränn, Michaela 2008, s. 189-190.
 23. Malm Svenska Ungdomsförening r.f. 26.04.2021.
 24. "Start". Malm svenska ungdomsförening rf.