Tekijänoikeus

Kun lisäät tekstiä tai kuvia Paikallishistoriawikiin, muista huomioida, että se ei loukkaa tekijänoikeuksia.

Millaista aineistoa voi lisätä Paikallishistoriawikiin?

Paikallishistoriawikiin on mahdollista lisätä

 • Tekijänoikeuksista vapaata aineistoa (Public domain, CC0)
 • Avoimesti lisensoitua aineistoa (Creative Commons -lisenssit, muut vastaavat kelpaavat myös).
  • BY Nimeä Attribution – Sinun täytyy nimetä teoksen tekijä
  • SA JaaSamoin ShareAlike – Jos käytät teosta omassa muunnelmassasi, sinun täytyy käyttää samaa tai vastaavaa lisenssi kuin alkuperäisessä.
  • NC EiKaupallinen NonCommercial – Teosta ei saa käyttää kaupallisissa tarkoituksissa. Tällä ehdolla et voi jakaa kuvaa Wikimedian projekteissa. Huomaa, että henkilön suojaan ei kuulu käyttää tekijänoikeuslisenssejä.
  • ND EiMuutoksia NoDerivatives – Teoksesta ei saa tehdä muunnelmia.

NC- ja ND -ehdot eivät ole Open Access -periaatteen mukaisia. Samalla logiikalla Wikimedia Commonsiin voi tallentaa ainoastaan BY- ja SA-ehdoilla lisensoituja aineistoja. Näistä poiketen Paikallishistoriawikiin voi tallentaa lisenssiehdoilla NC ja ND julkaistuja reproduktioita, joiden esittämä teos on public domainissa. Juridisesti rajoittavat ehdot raukeavat DSM-direktiiviin perustuvan tekijänoikeuslain tultua voimaan vuoden 2021 alkupuolella.

Mitä tekijänoikeudella tarkoitetaan?

Tekijänoikeudet jakaantuvat moraalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin. Moraalisia oikeuksia on esimerkiksi se, että teoksen tekijä tulee tunnustetuksi sen tekijänä. Taloudellisia oikeuksia ovat muun muassa teoksen kopioiminen, julkistaminen, levittäminen ja muunteleminen. Tekijänoikeuden haltijalla on näihin yksinomainen oikeus.

Mikä on tekijänoikeuden alaista?

Jokaiselle teokselle syntyy automaattisesti tekijänoikeuden suoja.

 • Tekijänoikeudella suojataan kirjallisia ja taiteellisia teoksia, myös niiden käännöksiä, muunnelmia, sovituksia ja niistä tehtyjä kokoelmia. Suomen tekijänoikeuslain mukaan teos voi olla fiktiivinen tai selittävä, kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys tai esittävä teos, elokuvallinen, valokuva- tai muu taideteos, käsityö tai teollisen muotoilun taideteos.
 • Ollakseen teos, teoksen täytyy ylittää teoskynnys. Sen täytyy olla ainutlaatuinen ja omaperäinen, kukaan muu ei olisi tehnyt täysin samanlaista teosta.

Rajoitetumpaa lähioikeuden suojaa

Lähioikeudet suojaavat teoksen toteuttamiseen osallistuneiden oikeuksia. Näitä ovat esimerkiksi esiintyjät, äänittäjät tai tuottajat.

 • Valokuvat, jotka eivät ylitä teoskynnystä, saavat lähioikeuden suojan.
 • Tietokannat saavat lähioikeuksiin kuuluvan tietokantasuojan.

Mikä ei ole tekijänoikeuden alaista

 • Jos teos ei ylitä teoskynnystä, tekijänoikeus ei suojaa sitä. Teokselta vaaditaan eri taiteen aloilla eri määrä omaperäisyyttä. Tekstien teoskynnys on hyvin alhaalla, esimerkiksi kuvan metatietojen kuvaileva teksti voi ylittää teoskynnyksen. Taideteollisen massatuotetun esineen täytyy sen sijaan olla merkittävässä taideteoksen asemassa.
 • Tekijänoikeus ei suojaa ideaa, juonta, faktaa tai lakien, asetusten tai viranomaispäätösten tekstejä. Niihin sisältyvät kuvat sen sijaan käsitellään erikseen.
 • Tekijänoikeuden suoja päättyy, kun 70 vuotta on kulunut tekijän kuolemasta. Teokset siirtyvät Public domainiin seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä.
 • Lähioikeuden, mm. tavallisen valokuvan suoja, päättyy 50 vuotta sen tuottamisen hetkestä. Valokuvan kohdalla se tarkoittaa hetkeä, jolloin kuva tallentui. Tietokannan suoja kestää 15 vuotta.
 • Jos tekijä luovuttaa teoksen Public domainiin CC0-luopumalla.

Poikkeukset ja rajoitukset

Tekijänoikeuden suojaan on luotu poikkeuksia, jotta tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttö olisi mahdollista tietyissä olosuhteissa. Nämä eivät mahdollista aineiston käyttöä muussa tarkoituksessa, ja esimerkiksi Wikimedia Commonsiin lataaminen ei ole mahdollista poikkeuksien nojalla. Tekijänoikeuden poikkeuksia ja rajoituksia ovat muun muassa:

 • Sitaattioikeuden perusteella teoksesta on mahdollista käyttää sen kuvaa sitä koskevan tekstin yhteydessä.
 • Freedom of panorama koskee julkiselle paikalle pysyvästi sijoitettujen teosten kuvia. Rakennuksia ja veistoksia saa vapaasti kuvata. Rakennusten kuvia saa vapaasti jakaa. Veistosten kuvia saa jakaa vain epäkaupallisissa yhteyksissä.

Kenellä on tekijänoikeus?

 • Teoksen tekijä on aina ihminen tai joukko ihmisiä, ei tekoäly eikä yritys. Muun muassa Yhdysvalloissa myös yritykselle voi suoraan syntyä tekijänoikeus teokseen, joka on tehty työsuhteessa.
 • Teoksen tekijänoikeudet voidaan siirtää sopimuksella toiselle osapuolelle, esimerkiksi työnantajalle tai niistä voi luopua esimerkiksi CC0-luopumalla.
 • Jos oikeuksia luovutetaan rajoitetusti, esimerkiksi rajoitetuksi ajaksi tai tiettyä käyttöä varten niin, että tekijällä itsellään säilyy teoksen tekijänoikeus, voidaan sitä kutsua lisensoinniksi.
 • Teoksen haltija ei saa teoksen tekijänoikeuksia hankkiessaan teoksen (ellei hän erikseen hanki niitä). Hän voi päättää, mihin ripustaa teoksen, mutta ei saa tehdä tai myydä sen kopioita tai lisensoida sitä avoimesti.

Avoin lisensointi

 • Teoksen tekijä tai tekijänoikeuksien haltija voi lisensoida teoksensa avoimella lisenssillä vapaasti käytettäväksi lisenssin ehtojen puitteissa. Creative Commonsin lisenssit ovat vakiintuneet media-aineiston avoimen lisensoinnin välineenä.
 • Toisen tekemää teosta ei voi lisensoida ellei ole saanut siihen tekijänoikeuden haltijalta valtuutusta.
 • Suomi kuuluu yhteen harvoista EU-maista, joissa tarkan toisinnon tekeminen taideteoksesta skannaamalla tai valokuvaamalla voidaan katsoa lähioikeudella suojatuksi. Sen perusteella muistiorganisaatio voi myös lisensoida hallussaan olevia tekijänoikeuksista vapaiden taideteosten reproduktioita avoimella lisenssillä. Tilanne muuttuu vuoden 2021 alkupuolella, kun EU:n DSM-direktiivin perusteella Suomen tekijänoikeuslakia muutetaan. Artiklan 14 mukaan public domain -teosten tekijänoikeuden suojaa ei voi jatkaa muilla oikeuksilla. Creative Commonsin lisenssiehtojen mukaan CC-lisenssit eivät ole voimassa, jos niitä käytetään tekijänoikeuksista vapaan aineiston lisensoimiseen. Niissä tapauksissa noudatetaan sitä, mitä tekijänoikeuslaki siitä säätää.

Muut oikeudet ja näkökulmat, jotka tulee huomioida

Tekijänoikeuksien lisäksi on huomioitava muut aineistoihin liittyvät oikeudet

 • Muut immateriaalioikeudet, kuten patentit ja tavaramerkit
 • Yksityisyyden suojaa säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus
 • Alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojaaminen on vielä vajavaista

Lisätietoa