Karl Fieandt

Karl Konstantin Fieandt (8. joulukuuta 1850–12. huhtikuuta 1940) oli padasjokelaisen Saksalan kartanon isäntä, kunnallisneuvos ja valtiopäivämies. Hänen puolisonsa vuodesta 1877 alkaen oli Ines Johanna von Fieandt.[1]

Karl Konstantin Fieandtin 70-vuotiskuva.

Lähteet

  1. Ylioppilasmatrikkeli 1853-1899 Helsingin yliopisto. Viitattu 2020-11-07.


Karl Fieandt Wikipediassa

Karl Konstantin Fieandt (8. joulukuuta 1850 Padasjoki12. huhtikuuta 1940 Padasjoki)[1] oli suomalainen juristi, liikemies, maanviljelijä ja valtiopäivämies.[2]

Henkilöhistoria

Fieandtin adoptioisä oli ruukinomistaja Konstantin von Fieandt, äiti Hedda Forsberg ja puoliso vuodesta 1877 Ines Johanna von Fieandt (k. 1917). Fieandt tuli ylioppilaaksi 1869 ja suoritti tuomarintutkinnon 1873, varatuomarin arvon hän sai 1876. Fieandt toimi asianajajana, kunnes ryhtyi harjoittamaan saha-, rauta- ja meijeriteollisuutta sekä maanviljelyä. Padasjoen kuntakokouksen esimies Fieandt oli kahdeksantoista vuotta ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja vuodesta 1911. Hän oli Tapion perustajia ja ensimmäinen puheenjohtaja 1908–1926. Fieandt oli Jämsän tuomiokunnasta talonpoikaissäädyssä edustaja valtiopäivillä 1899 ja 1900. Hän sai kunnallisneuvoksen arvon 1905.[1][3][4]

Julkaisuja

  • Viime valtiopäivien Maatalousvaliokunnan ehdotus uudeksi maanvuokralaiksi: alustus maanomistajain 14. p. joulukuuta 1907 pitämässä kokouksessa Helsingissä, 1907

Lähteet

  1. a b Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899: Fieandt Karl Konstantin Viitattu 28.10.2020.
  2. Viljo Hytönen: Talonpoikaissäädyn historia. II Osa: Säädyn jäsenet, sihteerit ja tulkit, s. 51–52. Helsinki: Otava, 1926.
  3. Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista, s. 91. Helsinki: Tietosanakirja-Osakeyhtiö, 1920.
  4. Heikinheimo, Ilmari (toim.): Suomen elämäkerrasto, s. 189. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955.