Gammelstaden

Gammelstaden är en till ytan liten stadsdel med färre än tusen invånare. Stadsdelen utgör tillsammans med de närliggande stadsdelarna Majstad, Arabiastranden, Gumtäkt, Kottby och Forsby Gammelstads distrikt.[1] Denna text är en bearbetad översättning av artikeln Vanhakaupunki.

Vy över Gammelstaden 1970. Det gamla vattenreningsverket ses till höger.
Gammelstaden (på finska Vanhakaupunki) är en stadsdel i Helsingfors belägen vid Vanda ås mynning. Vanda å var tidigare känd som Helsingeforsen, varifrån Helsingfors fått sitt namn. Forsen vid åns mynning heter Gammelstadsfjärden.

Historia

Gustav Vasa grundade Helsingfors stad 1550 på det område som idag utgör Gammelstaden. Läget visade sig dock inte vara optimalt så staden flyttades redan 1640 söderut till Estnäset, närmare havet.[2] Från Gammelstadens 90 år som stad finns inte mycket bevarat utöver resterna av en kyrka och dess begravningsplats samt några minnesmärken.[3]

Från 1800-talet återfinns Helsingfors äldsta villabyggnad Anneberg från 1832, samt de tidigare vattenreningsanläggningarna och elkraftverken på Kungsgårdsholmen och vid forsen. Vattenreningsverket, som låg vid vad som nu är tekniska museets lokaler, levererade dricksvatten till Helsingfors fram till 1960-talet och kraftstationerna längs floden levererade el fram till 1970. Idag genererar vattenkraftverket el till museer i området.[1]

Man har länge tvistat om huruvida dammen som byggdes i anslutning till kraftverket på Vanda ås västra strand ska rivas eller ej.[4] Dammen är för närvarande ett skyddat historiskt objekt. Byggnadsbeståndet i Gammelstaden varierar, det finns såväl bostadshus från 2010-talet, trähus från tidigt 1900-tal, våningshus från 1940-talet samt industribyggnader från sent 1800-tal.

Källor

  • Suomen kuvalehti, "Kumpujen kätköistä", 16.08.1930, Nationalbibliotekets digitala samlingar, hämtad 25.10.2021.[1]
  • Trötschkes, Rita, "Kaksi lukua Helsingin historiaa" Publicerad 19.11.2012, hämtad 25.10.2021.[2]
  • Tikkanen, Tea (toim.), Helsinki aluettain, Helsingfors områdesvis, Helsinki by District, Helsingfors stad, stadskansliet 2017.[3]
  • Valtanen, Tero. "Historiallisen ja tiukasti suojellun padon purkamista selvitetään sittenkin Helsingissä – Vanhankaupunginkosken padon purkuperusteena vaelluskalat", 11.03.2020, hämtad 25.10.2021.[4]

Referenser

  1. 1,0 1,1 Tikkanen 2017, s. 86.
  2. Trötschkes 2012.
  3. Suomen kuvalehti 1930.
  4. Valtanen 2020.