Böle (på finska Pasila) är en stadsdel i Helsingfors beläget kring tre kilometer från stadens centrum. Under mitten av 1900-talet bestod västra sidan av Böle främst av trähus och östra sidan av lagerlokaler. En stor del av stadsdelens byggnadspotential var inte utnyttjad. På 1970-talet började dock området utvecklas och byggas om. På grund av Helsingfors snabba tillväxt hade centrum vid det här laget blivit trångt och man letade efter nya platser att flytta delar av verksamheten till för att inte överbelasta Estnäset. Böles relativt tomma vidder möjliggjorde även byggandet av evenemangscenter såsom Mässcentrum och Hartwall-arenan.[1] Denna artikel är en bearbetad översättning av den finskspråkiga artikeln Pasila.
Lokomotiv vid Böle järnvägsdepå 1974

Historia

Östra Böle byggdes 1974-1978 likt stadsdelen Havshagen i två våningar, där bilister och fotgängare rörde sig på skilda nivåer. Området byggdes i enlighet med idealet om praktisk och tät stadsplanering som rådde på 1960- och 1970-talen. Områdets oavslutade byggytor, synliga källare och uppfarter samt svårtillgängliga vägar väckte dock starka reaktioner.[2] 4000 invånare och en mängd företag flyttade in efter att Östra Böle färdigställts. Området har goda kollektivtrafikförbindelser är beläget nära Gumtäkts rekreationsområde.

Västra Böle bestod innan 1970-talet av ett trähusområde byggt 1895-1905. När stadsdelen skulle byggas om beslöt man att riva trähusen eftersom de var i dåligt skick. Visa av kritiken efter Östra Böles utformning beslöt man på 1980-talet att planera Västra Böle enligt en mer traditionell modell med låga våningshus i rödtegel.[2] Centralparkens nära läge gjorde området mer naturnära än resten av Böle. I Västra Böle bor idag 5000 personer, och Helsingforspolisen samt flera mediaföretag är belägna på området.

Centrala Böle fungerar som gräns mellan Östra och Västra Böle. VR:s tåginfrastruktur flyttades dit efter att området kring Järnvägsstationen i centrala Helsingfors blivit för trångt för den växande tågtrafikens behov. Innan Nordsjö hamn färdigställdes 2008 gick även godstrafiken genom Böle. Efter att godstrafikbanan avlägsnats började man bygga lägenheter för 2500 invånare på området och de beräknas vara färdiga under början av 2020-talet.[3] I Centrala Böle rev man på 2010-talet den gamla järnvägsstationen och byggde en ny station samt köpcentret Tripla, kontorskomplex, hotell och lägenheter i samband med stationen. Stationen fungerar som en knutpunkt för kollektivtrafiken i Finland.[4]

Källor

  • Helsingfors stad, "Uusi Pasila", hämtad 24.09.2021.[1]
  • Helsingfors stad, "Konepajan alue vaalii punatiilimiljöötä", hämtad 24.09.2021.[3]
  • Helsingfors stad, "Keski-Pasilan rakentaminen vaikuttaa kaikkien liikkumiseen", hämtad 24.09.2021.[4]
  • Schulman Harry, Sundman Mikael. Pasila: Helsingin uusi keskus. Helsinki 1998.
Referenser